Andere hulpverleners

Fysiotherapie
Fysiotherapiepraktijk Van Ham
(Tevens Manuele therapie en Medische Fitness)
Energieplein 52
5041 NH Tilburg
T 013-5801938
http://www.praktijkvanham.nl

Psychodidact, Eerste-Lijns-Psychologische Zorg
Met specialisatie arbeidsgerelateerde psychologische zorg.
Hij houdt één keer per week zitting in het centrum.
Drs. A.A.A.M. van der Schot
T 013-5093120
www.psychodidact.com

Apotheek
Benu Apotheek Oud Noord
Energieplein 53
5041 NH GTilburg
T 013-5426244

Diëtistes
DITO Diëtiste Y. Hems
U kunt een afspraak via telefoonnummer 06-40548402
www.dietistengroep-dito.nl

Diëtistenpraktijk L. van Moorsel
U kunt een afspraak via telefoonnummer 06-57353435
www.schormansvanmoorsel.nl