Andere hulpverleners

Fysiotherapie
Fysiotherapiepraktijk Van Ham
(Tevens Manuele therapie en Medische Fitness)
Energieplein 52
5041 NH Tilburg
T 013-5801938
http://www.praktijkvanham.nl

Psychodidact, Eerste-Lijns-Psychologische Zorg
Met specialisatie arbeidsgerelateerde psychologische zorg.
Aanwezig op donderdagmiddag.
Drs. A.A.A.M. van der Schot
T 013-5093120
www.psychodidact.com

Apotheek
Benu Apotheek Oud Noord
Energieplein 53
5041 NH GTilburg
T 013-5426244