Kwaliteit, accreditatie en klachten

Wij doen elke dag weer ons best om kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg te leveren. Soms gaat er iets niet naar wens of zoals gepland. In dat geval horen we ook graag van u!

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de praktijk of over de medewerkers, nodigen wij u uit dit met ons te bespreken. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Desgewenst kun u hiervoor gebruik maken van het digitale klachtenformulier. Dit formulier wordt dan verder verwerkt door de klachtencommissaris mw drs van Eersel

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van Klachtenregeling Zuid-Nederland. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE of u kunt een klachtenfolder vragen bij de assistente. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder die verkrijgbaar is bij de assistente en op de site van SKGE.

Accreditatie
Alle praktijken van Medisch Centrum Oud Noord zijn geaccrediteerd. Praktijkaccreditering is een continue proces om de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënt en medewerkers te waarborgen. Door middel van een cyclisch proces, dat erop gericht is, de door de huisartsenpraktijk verleende zorg onafhankelijk te toetsen aan eisen, die door de beroepsgroep zijn vastgesteld. Hiermee laten wij ons elk jaar toetsen door een onafhankelijk persoon, om zo de kwaliteit nog hoger te maken.

De accreditering van de huisartsenpraktijk richt zich vooral op het toetsen van het proces tussen huisarts en patiënt en de voorwaarden waaronder dit proces plaatsvindt. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke consulent en een accrediteur, die in dienst is van de NHG-Praktijkaccreditering. Meer informatie vindt u op bij de Nederlandse Praktijk Accreditatie.